MEB Okul Öncesi Eğitim Programı Amaç ve Kazanımlar

MEB Amaç ve Kazanımlar PDF versiyonunu bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız. 
MEB Amaç ve Kazanımlar WORD versiyonunu bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

PSİKOMOTOR ALAN

HEDEF 1: Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri yapabilme

Kazanımlar

 1. Sözel yönergelere uygun olarak ısınma hareketleri yapar
 2. Değişik yönlere yuvarlanır
 3. Değişik yönlere uzanır
 4. Sözel yönergelere uygun olarak yürür
 5. Sözel yönergelere uygun olarak koşar
 6. Belirli bir mesafeyi sürünerek gider
 7. Belirli bir yüksekliğe çıkar
 8. Belirli bir yüksekliğe tırmanır
 9. Tırmanılan yükseklikten uygun şekilde iner
 10. Belirli bir yükseklikten atlar
 11. Belirli bir engel üzerinden sıçrayarak atlar
 12. Pedal çevirme hareketini yapar
 13. Araç kullanarak koordineli ve ritmik hareketler yapar
 14. Atılan nesneleri yakalar
 15. Nesneleri belirli bir mesafedeki hedefe atar

HEDEF 2: El ve göz koordinasyonu gerektiren belirli hareketleri yapabilme

Kazanımlar

 1. Küçük nesneleri toplar
 2. Nesneleri kaptan kapa boşaltır
 3. Nesneleri üst üste/yan yana/iç içe dizer
 4. Nesneleri takar
 5. Nesneleri çıkarır
 6. Nesneleri ipe v.b. dizer
 7. El becerilerini gerektiren bazı araçları kullanır
 8. Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir
 9. Değişik malzemeler kullanarak resim yapar
 10. Yönergeye uygun çizgiler çizer
 11. Şekilleri değişik araçlar kullanarak çizer
 12. Çeşitli malzemeleri değişik şekillerde katlar
 13. Malzemeleri istenilen nitelikte keser
 14. Malzemeleri istenilen nitelikte yapıştırır
 15. Nesneleri değişik malzemelerle bağlar

HEDEF 3: Büyük kaslarını kullanarak belirli bir güç gerektiren hareketleri yapabilme

Kazanımlar

 1. Farklı ağırlıktaki nesneleri iter
 2. Farklı ağırlıktaki nesneleri çeker
 3. Farklı ağırlıktaki nesneleri kaldırır
 4. Farklı ağırlıktaki nesneleri döndürür
 5. Farklı ağırlıktaki nesneleri taşıyarak belirli bir mesafeye gider

HEDEF 4: Küçük kaslarını kullanarak belirli bir güç gerektiren hareketleri yapabilme

Kazanımlar

 1. Nesneleri kopartır/yırtar
 2. Nesneleri sıkar
 3. Nesneleri çeker/gerer
 4. Malzemelere elleriyle şekil verir
 5. Malzemelere araç kullanarak şekil verir

HEDEF 5: Denge gerektiren belirli hareketleri yapabilme

Kazanımlar

 1. Farklı zeminler üzerinde yürür
 2. Zemin üzerine çizilen şekiller üzerinde yürür
 3. Tek ayak üzerinde belirli bir süre durur
 4. Tek/çift ayak üzerinde olduğu yerde zıplar
 5. Tek/çift ayakla sıçrayarak belirli bir mesafeyi dengeli bir şekilde gider
 6. Çift ayakla ileri/geri sıçrar

SOSYAL-DUYGUSAL ALAN

HEDEF 1: Kendini tanıyabilme

Kazanımlar

 1. Fiziksel özelliklerini söyler
 2. Belli başlı duygusal özelliklerini söyler

HEDEF 2: Duygularını fark edebilme

Kazanımlar

 1. Duygularını söyler
 2. Duygularının nedenlerini açıklar
 3. Duygularının sonuçlarını açıklar
 4. Duygularını müzik, dans, drama v.b. Yollarla ifade eder

HEDEF 3: Duygularını kontrol edebilme

Kazanımlar

 1. Olumlu/olumsuz duygu ve düşüncelerini uygun şekilde ortaya koyar
 2. Yetişkin denetiminin olmadığı durumlarda da gerektiği gibi davranır
 3. Yeni ve alışılmamış durumlara uyum sağlar

HEDEF 4: Kendi kendini güdüleyebilme

Kazanımlar

 1. Kendiliğinden bir işe başlar
 2. Başladığı işi bitirme çabası gösterir

HEDEF 5: Başkalarının duygularını fark edebilme

Kazanımlar

 1. Başkalarının duygularını ifade eder
 2. Başkalarının duygularını paylaşır

HEDEF 6: Başkalarıyla ilişkilerini yönetebilme

Kazanımlar

 1. Kendiliğinden iletişimi başlatır
 2. Grup etkinliklerine kendiliğinden katılır
 3. Grupta sorumluluk almaya istekli olur
 4. Aldığı sorumluluğu yerine getirir
 5. Kendisinin ve başkalarının haklarına saygı gösterir
 6. Gerekli durumlarda nezaket sözcüklerini kullanır
 7. Gerektiğinde lideri izler
 8. Gerektiğinde liderliği üstlenir
 9. Etkinliklerin süresine ilişkin yönergeye uyar
 10. Grup etkinliklerinin kurallarına uyar
 11. Gerekli durumlarda kararlılık gösterir

HEDEF 7: Hoşgörü gösterebilme

Kazanımlar

 1. Hata yapabileceğini kabul eder
 2. Kendi hatalarını söyler
 3. Kendisini başkalarının yerine koyarak duygularını açıklar
 4. Başkalarının hatalarını uygun yollarla ifade eder
 5. Başkalarının hata yapabileceğini kabul eder

HEDEF 8: Farklılıklara saygı gösterebilme

Kazanımlar

 1. Kendisinin farklı özelliklerini kabul eder
 2. Başkalarının farklı özelliklerini kabul eder

HEDEF 9: Yaşamın iyileştirilmesinde ve korunmasında sorumluluk alabilme

Kazanımlar

 1. Yaşamın sürdürülebilmesi için gerekli olan kaynakları verimli kullanır
 2. Günlük yaşamdaki kurallara uyar
 3. Canlıların yaşama hakkına özen gösterir
 4. Canlıların bakımını üstlenir ve korur
 5. Yaşamda diğer canlılarla paylaştıklarını açılar

HEDEF 10: Toplumsal yaşamın nasıl sürdüğünü kavrayabilme

Kazanımlar

 1. Toplumda farklı rollere sahip kişiler olduğunu söyler
 2. Aynı kişinin farklı rolleri olduğunu söyler
 3. Kendi kültürünün belli başlı özelliklerini açıklar
 4. Farklı kültürlerin belli başlı özelliklerini söyler

HEDEF 11: Estetik özellikler taşıyan ürünler oluşturabilme

Kazanımlar

 1. Estetik bedensel hareketlerle yürür/dans eder
 2. Özgün şiir, öykü, şarkı v.b. söyler
 3. Görsel sanat etkinliklerinde ürün yapar
 4. Görsel sanat etkinliklerinde özgün ürün yapar
 5. Çeşitli materyaller kullanarak ritim oluşturur
 6. Çeşitli sesleri kullanarak müzik oluşturur
 7. Ürünlerini çeşitli yollarla sunar
 8. Sunularında hayali/gerçek nesneler kullanır

HEDEF 12: Çevredeki güzellikleri koruyabilme

Kazanımlar

 1. Çevredeki güzelliklerin korunma nedenlerini söyler
 2. Çevredeki güzellikleri korumak için yapılması gerekenleri açıklar
 3. Çevredeki güzellikleri korumada sorumluluk alır

HEDEF 13: Çevreyi estetik bakımdan düzenleyebilme

Kazanımlar

 1. Çevresinde gördüğü güzel/rahatsız edici durumları söyler
 2. Çevre sorunlar ile ilgili kendi yapabileceklerine örnek verir
 3. Çevresini farklı biçimlerde düzenler

HEDEF 14: Sanat etkinliklerinin estetik özelliklerini fark edebilme

Kazanımlar

 1. Sanat eserlerinin özelliklerini söyler
 2. Sanat eserleri hakkındaki duygularını açıklar

HEDEF 15: Atatürk ile ilgili etkinliklere ilgi gösterebilme

Kazanımlar

 1. Atatürk ile ilgili etkinliklere katılır
 2. Atatürk ile ilgili etkinliklerde aldığı sorumlulukları yerine getirir

DİL ALANI

HEDEF 1: Sesleri ayırt edebilme

Kazanımlar

 1. Sesin kaynağını söyler
 2. Sesin geldiği yönü belirler
 3. Sesin özelliğini söyler
 4. Verilen sese benzer sesler çıkarır

HEDEF 2: Konuşurken sesini doğru kullanabilme

Kazanımlar

 1. Nefesini doğru kullanır
 2. Kelimeleri doğru telaffuz eder
 3. Konuşurken sesinin tonunu işitilebilir biçimde ayarlar
 4. Konuşurken sesinin hızını ayarlar

HEDEF 3: Türkçeyi doğru kullanabilme

Kazanımlar

 1. Konuşmalarında söz dizimi kurallarını doğru olarak kullanır
 2. Konuşmalarında temel dil bilgisi kurallarına uygun konuşur

HEDEF 4: Kendini sözel olarak ifade edebilme

Kazanımlar

 1. Dinlerken/konuşurken göz teması kurar
 2. Sohbete katılır
 3. Belli bir konuda konuşmayı başlatır
 4. Belli bir konuda konuşmayı sürdürür
 5. Söz almak için sırasını bekler
 6. Duygu, düşünce ve hayallerini söyler
 7. Duygu, düşünce ve hayallerini yaratıcı yollarla açıklar
 8. Üstlendiği role uygun konuşur

HEDEF 5: Dinlediklerini çeşitli yollarla ifade edebilme

Kazanımlar

 1. Dinlediklerini başkalarına anlatır
 2. Dinlediklerine ilişkin sorular sorar
 3. Dinlediklerine ilişkin sorulara cevap verir
 4. Dinlediklerini özetler
 5. Dinlediklerini resim, müzik, drama, şiir, öykü v.b. yollarla sergiler

HEDEF 6: Sözcük dağarcığını geliştirebilme

Kazanımlar

 1. Dinlediklerinde yeni olan sözcükleri fark eder
 2. Yeni sözcüklerin anlamlarını sorar
 3. Verilen sözcüğün anlamını açıklar
 4. Yeni öğrendiği sözcükleri anlamlarına uygun olarak kullanır
 5. Zıt anlamlı sözcüklere örnek verir

HEDEF 7: Ses bilgisinin farkında olabilme

Kazanımlar

 1. Sözcüklerin başlangıç seslerini söyler
 2. Aynı sesle başlayan sözcükler söyler
 3. Kafiyeli sözcükler söyler

HEDEF 8: Görsel materyalleri okuyabilme

Kazanımlar

 1. Görsel materyalleri inceler
 2. Görsel materyallerle ilgili sorular sorar
 3. Görsel materyallerle ilgili sorulara cevap verir
 4. Görsel materyalleri açıklar
 5. Görsel materyalleri kullanarak olay, öykü gibi kompozisyonlar oluşturur
 6. Görsel materyalleri özenle kullanır

BİLİŞSEL ALAN

HEDEF 1: Kendisi ve ailesi ile ilgili bilgileri kavrayabilme

Kazanımlar

 1. Kendisiyle ilgili bilgileri açıklar
 2. Aile bireyleriyle ilgili bilgileri açıklar
 3. Adresini ve telefon numarasını söyler

HEDEF 2: Olay ya da varlıkların çeşitli özelliklerini gözlemleyebilme

Kazanımlar

 1. Olay ya da varlıkların özelliklerini söyler
 2. Olay ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır

HEDEF 3: Dikkatini toplayabilme

Kazanımlar

 1. Dikkat edilmesi gereken nesneyi/durumu/olayı fark eder
 2. Dikkatini nesne/durum/olay üzerinde yoğunlaştırır
 3. Dikkat edilmesi gereken nesneyi/durumu/olayı söyler
 4. Nesneyi/durumu/olayı ayrıntılarıyla açıklar

HEDEF 4: Algıladıklarını hatırlayabilme

Kazanımlar

 1. Olay ya da varlıkları söyler
 2. Varlıkların rengini söyler
 3. Varlıkların yerini söyler
 4. Varlıkların şeklini söyler
 5. Varlıkların sayısını söyler
 6. Olay ya da varlıkların sırasını söyler
 7. Nesnelerin neden yapıldığını söyler
 8. Nesnelerin içinden eksilen ya da eklenen bir nesneyi söyler
 9. Nesne, durum ya da olayı bir süre sonra yeniden ifade eder

HEDEF 5: Varlıkları çeşitli özelliklerine göre eşleştirebilme

Kazanımlar

 1. Varlıkları birebir eşleştirir
 2. Varlıkları renklerine göre eşleştirir
 3. Varlıkları şekillerine göre eşleştirir
 4. Varlıkları büyüklüklerine göre eşleştirir
 5. Varlıkları miktarlarına göre eşleştirir
 6. Varlıkları dokunsal özelliklerine göre eşleştirir
 7. Varlıkları kullanım HEDEFlarına göre eşleştirir
 8. Nesneleri sayılarına göre eşleştirir
 9. Eş nesnelere örnek verir
 10. Nesneleri ve nesne gruplarını uygun rakamla eşleştirir

HEDEF 6: Varlıkları çeşitli özelliklerine göre gruplayabilme

Kazanımlar

 1. Varlıkları renklerine göre gruplar
 2. Varlıkları şekillerine göre gruplar
 3. Varlıkları büyüklüklerine göre gruplar
 4. Varlıkları miktarlarına göre gruplar
 5. Varlıkları dokunsal özelliklerine göre gruplar
 6. Varlıkları kullanım amaçlarına göre gruplar

HEDEF 7: Nesne, durum ya da olayları çeşitli özelliklerine göre sıralayabilme

Kazanımlar

 1. Nesneleri büyüklüklerine göre sıralar
 2. Sıralanmış nesne grubu içinde nesnelerin yerini gösterir
 3. Sıra bildiren sayıyı söyler
 4. Nesneleri renk tonlarına göre sıralar
 5. Nesneleri sayılarına göre sıralar
 6. Varlıkları büyüme aşamalarına göre sıralar
 7. Olayları oluş sırasına göre sıralar

HEDEF 8: Nesneleri ölçebilme

Kazanımlar

 1. Ölçme sonucunu tahmin eder
 2. Standart olmayan birimlerle ölçer
 3. Ölçme sonuçlarını tahmin ettiği sonuçlarla karşılaştırır

HEDEF 9: Nesneleri sayabilme

Kazanımlar

 1. 20 içinde ileriye doğru birer birer ritmik sayar
 2. 10 içinde geriye doğru birer birer ritmik sayar
 3. Söylenilen sayı kadar nesneyi gösterir.
 4. Gösterilen belli sayıdaki nesneyi doğru olarak sayar
 5. Nesneleri sayarak miktarlarını aza ya da çok olarak söyler
 6. Sayıca 10′ dan az olan bir gruptaki nesnelerin sayısını söyler

HEDEF 10: Geometrik şekilleri tanıyabilme

Kazanımlar

 1. Her nesnenin bir şekli olduğunu söyler
 2. Daire, üçgen, kare ve dikdörtgene benzeyen nesneleri gösterir
 3. Daire, üçgen, kare ve dikdörtgenleri kullanarak farklı modeller oluşturur

HEDEF 11: Günlük yaşamda kullanılan belli başlı sembolleri tanıyabilme

Kazanımlar

 1. Gösterilen sembolün anlamını söyler
 2. Verilen açıklamaya uygun sembolü gösterir
 3. 10 içindeki rakamları okur
 4. 10 içindeki rakamları modele bakarak yazar

HEDEF 12: Mekânda konum ile ilgili yönergeleri uygulayabilme

Kazanımlar

 1. Nesnenin mekândaki konumunu söyler
 2. Yönergeye uygun olarak mekânda konum alır
 3. Yönergeye uygun olarak nesneyi doğru yere yerleştirir

HEDEF 13: Bir örüntüdeki ilişkiyi kavrayabilme

Kazanımlar

 1. Modele bakarak nesnelerle örüntü oluşturur
 2. Bir örüntüde eksik bırakılan öğeyi söyler
 3. Bir örüntüde eksik bırakılan öğeyi tamamlar
 4. En çok 3 öğeden oluşan örüntüdeki kuralı söyler
 5. Nesnelerle özgün bir örüntü oluşturur

HEDEF 14: Parça bütün ilişkisini kavrayabilme

Kazanımlar

 1. Bir bütünün parçalarını söyler
 2. Uygun şekil veya nesneleri iki eş parçaya böler
 3. İki yarımı birleştirerek bütün elde eder
 4. Nesneler arasında yarım olanları gösterir
 5. Yarım ve bütün arasındaki ilişkiyi açıklar

HEDEF 15: Nesnelerle basit toplama ve çıkarma yapabilme

Kazanımlar

 1. Nesne grubuna belirtilen sayı kadar nesne ekler
 2. Nesne grubundan belirtilen sayı kadar nesneyi ayırır
 3. Nesneleri kullanarak toplama yapar
 4. Nesneleri kullanarak çıkarma yapar
 5. 10 içinde toplama gerektiren problemleri çözer
 6. 5 içinde çıkarma gerektiren problemleri çözer

HEDEF 16: Belli durum ve olaylarla ilgili neden sonuç ilişkisi kurabilme

Kazanımlar

 1. Bir olayın olası nedenlerini söyleme
 2. Bir olayın olası sonuçlarını söyleme
 3. Yarım bırakılan olayı, durumu, şiiri, öyküyü, şarkıyı v.b. özgün bir şekilde tamamlar.

HEDEF 17: Zamanla ilgili kavramlar arasında ilişki kurabilme

Kazanımlar

 1. Olayları oluş sırasına göre söyler
 2. Zamanla ilgili kavramları anlamına uygun şekilde kullanır
 3. Zaman bildiren araçların işlevini açıklar

HEDEF 18: Problem çözebilme

Kazanımlar

 1. Problemi söyler
 2. Probleme çeşitli çözüm yolları önerir
 3. Çözüm yolları içinden en uygun olanlarını seçer
 4. Seçilen çözüm yollarını dener
 5. En uygun çözüm yoluna karar verir
 6. Kara verdiği çözüm yolunun gerekçelerini açıklar

HEDEF 19: Nesne grafiği hazırlayabilme

Kazanımlar

 1. Nesneleri kullanarak grafik oluşturur.
 2. Nesneleri sembollerle gösterir
 3. Hazırlanmış nesne grafiği çerçevesine sembolleri yerleştirir
 4. Grafikte yer alan nesneleri sayar
 5. Grafiği inceleyerek sonuçlarını söyler

HEDEF 20: Atatürk’ü tanıyabilme

Kazanımlar

 1. Atatürk’ün hayatıyla ilgili olguları söyler
 2. Atatürk’ün kişisel özelliklerini söyler

HEDEF 21: Atatürk’ün Türk Toplumu için önemini açıklayabilme

Kazanımlar

 1. Atatürk’ün getirdiği yenilikleri söyler
 2. Atatürk’ün getirdiği yeniliklerin önemini açıklar

ÖZBAKIM BECERİLERİ

HEDEF 1: Temizlik kurallarını uygulayabilme

Kazanımlar

 1. Temizlikle ilgili malzemeleri doğru kullanır
 2. El, yüz ve vücudun diğer kısımlarını uygun biçimde yıkar
 3. Tuvalet gereksinimine yönelik işleri yardımsız yapar
 4. Yiyecek ve içeceklerin temizliğine dikkat eder
 5. Ev ve okuldaki eşyaları temiz ve düzenli kullanır
 6. Beslenme için gerekli araç gereçleri temizlik kurallarına uygun kullanır
 7. İçinde bulunduğu çevreyi temiz tutar

HEDEF 2: Giysilerini giyme ve çıkarabilme

Kazanımlar

 1. Duruma ve hava koşullarına uygun giyeceği seçer
 2. Giysilerini yardımsız çıkarır
 3. Giysilerini yardımsız giyer
 4. Giysilerini doğru şekilde giyer
 5. Giysilerini katlar
 6. Giysilerini asar

HEDEF 3: Doğru beslenmenin önemini fark edebilme

Kazanımlar

 1. Yiyecek ve içecekleri ayrım yapmadan yer/içer
 2. Yiyecekleri ve içecekleri yeterli miktarda yer/içer
 3. Yiyecekleri yerken sağlık ve görgü kurallarına özen gösterir
 4. Sağlığı olumsuz etkileyen yiyecekleri ve içecekleri yemekten/içmekten kaçınır
 5. Öğün zamanlarında ve süresinde yemeye özen gösterir

HEDEF 4: Dinlenme ile ilgili kurallara uyabilme

Kazanımlar

 1. Yorulduğu durumlarda dinlendirici bir etkinliğe katılır
 2. Dinlenme ya da uyku için gerekli hazırlığı yapar
 3. Dinlenme ya da uyku için belirlenen saatte yatağına girer
 4. Dinlenme ya da uyku sonrası toplanır

HEDEF 5: Kendini kazalardan ve tehlikelerden koruyabilme

Kazanımlar

 1. Tehlikeli olan durumları söyler
 2. Tehlikeli olan durumlardan uzak durur
 3. Herhangi bir tehlike anında yetişkinlerden yardım ister
 4. Acil durumlarda başvurulabilecek telefon numaralarını söyler
7 cevaplar
 1. elif baymaz
  elif baymaz says:

  arkadaslar bana sosyal duygusal alan kazanım 4, 11 bilişsel alan kazanım 17 ye uygun bana oyun etkinligine örnekler verirseniz sevinirim acil

  Cevapla

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir