Girdi yapan

Resimlerle Düşünmek

Resimlerle Düşünmek / Otizmin İçerden Anlatımı Temple GRANDIN DOĞAN YAYINCILIK Temple Grandin, Birleşik Devletlerdeki tüm çiftlik hayvanları tesislerinin üçte birinin tasarımını yapmış yetenekli bir hayvan bilimci. Ayrıca otizm konusunda da sık sık konuşmalar yapıyor, çünkü Temple Grandin otistik, dünyayı, biz diğerlerinin anlayamayacağı bir şekilde düşünüyor, hissediyor ve yaşıyor. Bu kitap; olağanüstü bir insanın otizm bilmecesini […]

Hiperaktif Ebeveyni Olmak

M. Yılmaz ÖZALP SİSTEM YAYINCILIK Hiperaktif bir çocuğunuz varsa, kendi ana babalarınız dâhil, çocuğu hiperaktif olmayan yakınlarınızın sizi anlayabilmesi pek mümkün değil.  Bu da, çocuğunuzla çıktığınız fırtınalı yolculuklarda sizi yalnızlaştırıyor… Deneyimlerimizi paylaşma düşüncesi işte böyle biçimlenmeye başladı kafamızda.  Kitabın hazırlanmasında İnternet ortamındaki tartışmalar ve çocuğu hiperaktif olan ebeveynlerin arayışları da etkili oldu. Bu kitapta doğrudan […]

Birlikte Büyüyelim

Birlikte Büyüyelim Çocuk Ruh Sağlığı: 0–12 Yaş Bengi SEMERCİ ALFA YAYINLARI ZORDUR ANNE BABA OLMAK Hemen hepimiz kendi anne babalarımızdan, özellikle onları zora soktuğumuz zamanlarda, şu sözü duymuşsunuzdur. “Hele bir anne baba ol, o zaman anlarsın.” Gerçekten de anne baba olunca, bir çocuk için karar vermenin, onu büyütmenin, korumanın ve bunları iyi yapmanın zorluğunu anlarsınız. […]

S.O.S Otizm Ve İletişim Problemi Olan Çocukların Eğitimi

İnci Vural KAYAALP EVRİM YAYINEVİ … Dokuzuncu ayda emeklemiş olmak, onbeşinci ayda birkaç küpü üst üste koymak, onsekinci ayda birkaç kelime etmek gibi gelişim aşamaları, beynin bu işlevlerle ilişkili bölgelerinin olgunlaşmasının işaretleridir. Bu işaretleri görmek, anne-babayı ve doktoru rahatlatır. İşler yoluna gitmeyip, bazı gelişim aşamaları zamanında gerçekleşmezse, gelişimde bir gecikme veya sapma kuşkusu doğar. Gecikmenin […]

Özel Eğitime Gereksinimi Olan Çocuklar İçin Yaratıcı Drama

  Serap Aydan CELEP, Ebru TANJU, Mübeccel GÖNEN, Semra ŞAHİN, Arzu İpek YÜKSELEN EPSİLON YAYINEVİ Drama uygulamaları, özellikle günümüzde, eğitimciler tarafından çocukların okulöncesi dönemde algılarını ve kavram duygularını geliştirebilmeleri için oldukça sık kullanılan bir yöntemdir. Özel eğitime gereksinimi olan çocukların eğitiminde dramanın kullanılmasını konu alan bu kitap, bu çocukların her şeyden öte kendilerine güven duymayı […]

Özel Gereksinimli Çocuk / Zihinsel ve Duygusal Gelişim

Stanley I. GREENSPAN ÖZGÜR YAYINLARI / Çocuk Eğitimi Dizisi Prof. Dr. Stanley I. Greespan tüm dünyada son yirmi yılın çocuk gelişimi, eğitimi ve tedavisi konularında; bir hekim, yazar, hoca ve analist olarak en önde gelen isimlerinden biridir. Bu kitap gelişimsel bozuklukları olan çocukların ebeveynleri için yazılmıştır, doğal olarak onlarla sınırlı olmayıp, konu ile ilgili olan […]

AQ Otistik Zekâ Ve Seviyeleri-Otizm

Selvi BORAZANCI PERSSON SİSTEM YAYINCILIK Otizm üzerine yapılan araştırmacıların tarihçesi, otizmin hala ilk günlerdeki esrarını koruduğu göstermektedir. Selvi Borazancı Persson AQ Otistic Zekâ tanımlamasıyla otizmi yeni bir bakış açısıyla değerlendirmektedir. Dünyaya gelişinden itibaren her çocuğun belli sürelerde tamamladı otistik özelliklerin belli bir yoğunlukta olması gerekiyor. Bu bakış açısıyla, çevremizdeki kişilerde az ya da çok otistik […]

47. Kromozom Down Sendromu

Prof. Dr. Bülent ÜSTÜNDAĞ YENİ ASYA YAYINLARI “Prof. Dr. Bülent Üstündağ’ın bu eseri bir hastalık hakkında değildir. “Çocuklar” hakkında yazıldı. Konunun sendrom kısmı üzerinde o kadar çok duruluyor ki, dikkatlerimizin esas merkezi olması gereken insan bazen unutuluyor gibime geliyor. Oysa, tedavi de terapi de onlar, onların mutluluğu içindir. Prof. Üstündağ’ın bu araştırması bir ebeveyn el […]

Sevgi Dili Konuşan Çocuklar

Ayşegül TURAN SİSTEM YAYINCILIK Onları gördüğümüzde nasıl davranacağımızı bilemeyiz. Çünkü kimse bize zihinsel özürlüler hakkında bilgi vermemiştir. Ya merakımızı yenemeyip saatlerce gözlerimizi diker bakarız ya da bakışlarımızdan belki rahatsız olurlar diye, onlar yokmuş gibi davranırız. Her iki davranışımızda altında gizli ve tatmin olmamış bir merak yatar. Kimdir bu çocuklar? Onlara nasıl yardım edilir? Onlara yardım […]

Aptal Çocuk Yoktur

Öğrenme bozuklukları çok erken yaşlarda mevcut bulunmasına ve kendini belli etmesine rağmen genellikle ilkokul çağlarında fark edilir. Okuldaki ilk başarı düşüşü çocuğun geleceği hakkında korkuya kapılmamıza neden olur. Sosyal sorunlar genellikle kabul edilmez ve görmezden gelinir. Sadece okuldaki başarıya odaklanır ve hayatının diğer bölümlerindeki öğrenme bozuklukları gizlenir. Kendi kişisel gelişimleri için hayati önem taşıyan öğrenmeyi […]

Otizm ve Otistik Çocukların Eğitimi

“Özel eğitimle uğraşan uzmanlara ve ailelere, bu uzun ve zor yolda sistematik bilgiler veren az sayıda eserden biridir. Kitap, açıklayıcı ve yol gösterici bir içerik taşımaktadır. Öncellikle, otizmle ilgili genel ve yeterli betimlemeler yapılmış, yapılması gereken çalışmaların amacı ve neye yönelik olduğu, gidilmesi gereken yollar açık bir dille anlatılmıştır. Beklenti ve gelişim tablolarına dair bilgiler, […]

Engelli Çocuk

Fiziksel ya da zihinsel engelle büyümek nasıl bir duygudur? Tüm çocuklar gibi engelli çocukların da bir kişilikleri ve duygusal yaşamları vardır. Fakat bireye özgü engeller biraz fazla karmaşa yaratır. İlk kez bu kitapta engelli çocuğun kişiliği dikkatle göz önüne alınmaktadır. Yazar bu konudaki eşsiz deneyimlerini kaleme alarak ebeveyn, büyükanne ve büyükbabalara, aile dostlarına engelli çocuğa […]

Asperger Sendromu

Nöropsikiyatrik bir bozukluk olan Asperger Sendromu (AS), doğrudan toplumsal ilişkilerde ve iletişimde bozukluklarla karakterize olan hastalıkların başında gelir. İlk kez Viyanalı çocuk hekimi Hans Asperger tarafından 1944’te tanımlandı. Günümüzde bu tanıyı alan kişilerin sayısında büyük bir artış görülüyor. Önde gelen bazı araştırmacılara göre, bu hastalık tıbbi bir bozukluktan çok, temelde bir insan özelliğidir. Hatta bu […]

Hiperaktif Çocuk

Çocuğunuzun “aşırı hareketli” olması onun gerçekten hiperaktif olduğunu göstermez. Tıp dilinde “dikkat özürlü hiperaktiflik rahatsızlığı” olarak adlandırılan bu rahatsızlık aşırı hareketliliğin yanı sıra, çocuğun ayrıntılara ilgisiz kalması, dikkatinin aşırı ölçüde eksilmesi, söylenenleri eksiksiz biçimde yerine getirememe, huzursuzluk, aşırı konuşma ve söylenenlerin tamamını dinlememe, unutkanlık gibi semptomlarla belirginleşir ve bunların uzun süreli olmalarıyla da somutlaşır. Ancak […]

Hiperaktif Çocuk Okulda

Bu kitapta; her çocuğa ve ergene ihtiyacı ölçüsünde bilgi ve beceri kazandırmayı amaçlayan, çocuklara yapıştırılan etiketlerden ziyade onların kim olduklarıyla ilgilenen öğretmenler, okul psikologları, danışmanlar ve rehberlik servisi uzmanları, sınıftaki işlerini kolaylaştırıcı bilgi ve yöntemleri bulacaklar. Anne ve babalar ise öğretmenlerin çocuklarıyla ilişkilerini kuvvetlendirmeye yarayabilecek bilgileri, ev ortamında çocuklarının gelişimini desteklemek için kullanılabilecek öğrenme ve […]

Farklı Gelişen Çocuklar

Bu kitabı yayımlama fikri zihin engellilere ve otistik çocuklara öğretmenlik yapan bir grup öğretmene hizmet için eğitim kursu düzenlerken ortaya çıktı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Eğitim ve Rehberlik Şube Müdürlüğü’nün talebi üzerine Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü tarafından gerçekleştirilen bu hizmet içi eğitim programı zihin engelliler alanında çalışan, ama alana dışarıdan […]