Yazılar

Şekil Kavramı - Daire

Kavram, aralarında belirli özellikleri paylaşan bir grup nesne…