Yazılar

High Scope Yaklaşımında Etkin Öğrenme ve Öğrenme Ortamı

/
Etkin Öğrenme Etkin öğrenme, yaparak öğrenmedir. Etkin…

Reggio Emilia Yaklaşımının Temelleri

Reggio Emilia Yaklaşımının Temelleri Reggio Emilia Yaklaşımının…

PYP Terimler Sözlüğü

İNGİLİZCE TÜRKÇE International Baccalaureate…

HIGH SCOPE: “Planla, Yap, Değerlendir!”

Günlük Program Günlük program, bir erken çocukluk eğitimi…

High Scope Yaklaşımı

/
High/Scope yaklaşımı A.B.D.’de geliştirilmiştir. Programla…