PYP Terimler Sözlüğü

İNGİLİZCETÜRKÇE
International Baccalaureate Organization (IBO)Uluslararası Bakalorya Organizasyonu (IBO)
Primary Years Programme (PYP)İlk Yıllar Programı (PYP)
Middle Years Programme (MYP)Orta Yıllar Programı (MYP)
Diploma Programme (DP)Diploma Programı
Student ProfileÖğrenci Profili
InquirersAraştıran-Sorgulayan
ThinkersDüşünen
Communicatorsİletişim Kuran
Risk-takersRiski Göze Alan
KnowledgeableBilgili
Principledİlkeli
CaringDuyarlı
Open-mindedAçık Görüşlü
Well-balancedDengeli
ReflectiveDönüşümlü Düşünen
Curriculum ModelEğitim-Öğretim Programı Modeli
Learners Constructing MeaningÖğrenin Anlamı Oluşturması
What do we want to learn?Ne öğrenmek istiyoruz?
How best will we learn?En iyi nasıl öğreniriz?
How will we know what we have learned?Ne öğrendiğimizi nasıl bileceğiz?
Written CurriculumYazılı Eğitim-Öğretim Programı
Essential ElementsTemel Öğeler
ConceptsKavramlar
What do we want the students to understand?Öğrencilerin neyi anlamalarını istiyoruz?
FormŞekil
Functionİşlev
CausationSebep-Sonuç
ChangeDeğişim
ConnectionBağlantı
PerspectiveBakış Açısı
ResponsibilitySorumluluk
ReflectionDönüşümlü Düşünce
Engagingİlgi Çekici
ChallengingDüşünmeye Zorlayan
RelevantAlakalı
SignificantÖnemli
Transdisciplinary ThemesDisiplinlerüstü Temalar
Sharing the planetGezegeni paylaşma
Who we areKim olduğumuz
Where we are in place and timeBulunduğumuz yer ve zaman
How we express ourselvesKendimizi ifade etme yollarımız
How the world workDünyanın işleyişi
How we organize ourselvesKendimizi düzenleme biçimimiz
LanguageDil
Social studiesSosyal bilimler
MathematicsMatematik
ArtsSanat
Science and tecnologyBilim ve teknoloji
Personel, social and physical educationKişisel eğitim, toplumsal eğitim ve beden eğitimi
Taught CurriculumSınıfta işlenen eğitim-öğretim programı
Unit plannerÜnite formu
Collaborative planningOrtaklaşa plan yapma
Unit of inquirySorgulama ünitesi
What is our purpose?Amacımız ne?
What resources will we use?Hangi kaynakları kullanacağız?
How will we take action?Nasıl eyleme geçeceğiz?
To what extent did we achieve our purpose?Amacımıza ne ölçüde ulaştık?
Programme of inquiryAraştırma Sorgulama Programı
Central ideaAna fikir
An inquiry intoSorgulanılacak olanlar
Subject focusÜzerinde yoğunlaşılan dersler
Learned CurriculumÖğrenilen Eğitim Öğretim Programı
AssessmentDeğerlendirme
Formative assessmentSüreç değerlendirmesi
Summative assessmentSonuç Değerlendirmesi
Self assessmentKendi kendini değerlendirme
Peer assessmentBirbirini değerlendirme
(Implementation) standards(Uygulama) standartları
AssessingDeğerlendirme
Authorized schoolYetkili okul
Council of foundationKurucu konsey
Early childhoodErken çocukluk dönemi
IBO Regional OfficeIBO Bölge Bürosu
Interculturel awarenessKültürlerarası farkındalık
Intenational educationUluslararası eğitim
Intenational mindednessUluslararası bilinç
Intenational schoolUluslararası okul
Language of instructionEğitim Öğretim dili
Language policyDil politikası
LearnerÖğrenen
LearningÖğrenme
Learning outcomesÖğrenmenin sonuçları
Making the PYP happenİlk Yıllar Programını gerçekleştirmek
Onlice Curriculum Centre(OCC)Çevrimiçi Eğitim Öğretim Programı Merkezi
Open – ended questionsAçık uçlu sorular
Organizing themeGenel tema
PlanningPlanlama
Portfolio of student workÖğrenci çalışmaları portfolyosu
Primary schoolİlköğretim Okulu
Professionel developmentMesleki gelişim
Programme evaluationProgramın değerlendirilmesi
Programme implementationProgramın uygulanması
PYP coordinatorİlk Yıllar Programı koordinatörü
PYP exhibitionİlk Yıllar Programı sergisi
RubricDavranış çizelgesi
Scope and sequenceKapsam ve sıralama
Secondary schoolİlköğretim İkinci Kademe
Structured inquiryDüzenli sorgulama
TeacherÖğretmen
TeachingÖğretim
Working languageKullanılan Dil
WorkshopsÇalıştaylar

PDF Versiyonunu İndirmek İçin Tıklayınız.